Laste ja noorukite (0-17-aastaste) osatähtsus rahvastikus on 18,4%. Alla 10% on lapsi ja noori Alajõe valla elanike hulgas, üldse ei ela lapsi Piirissaarel. Kuni 14-aastasi lapsi oli 2000. aasta loendusel 18,1% rah vas tikust, nüüd on nende osatähtsus vähenenud 15,4%-ni.

Suhteliselt palju on lapsi ja noorukeid vanuses 0-17-aastat Kiili alevis (30,1%) ja vallas (28%), Rae vallas (27,5%), Ülenurme vallas (27,1%), Harku vallas (26,1%), Viimsi vallas (26%) ja Saue vallas (25,7%). Keskmisest suurem - veidi üle 20% - on laste ja noorukite osatähtsus Rapla maakonnas.

Tööelaiste osatähtsus püsib samana

18-64-aastaste vanuserühma kuulub 63,9% rahvastikust. Tööealiste (vanus 15-65) osatähtsus on suurem Harjumaal, Tartumaal ja Ida-Virumaal, väiksem aga Kagu-Eestis ja Peipsi-äärsetel aladel. Üle 70% elanikest kuulub sellesse vanuserühma Ruhnu vallas (72,7%), Tallinna Kesklinna linnaosas (70,6%) ja Maardu linnas (70,1%).

Tööealiste osatähtsus on kogu Eestis jäänud 2000. aasta tasemele (67%), varieerudes maakonniti mõne protsendi võrra. Vähemalt 65-aastasi inimesi on Eestis võrreldes eelmise rahvaloendusega 3% võrra rohkem.

Osades valdades on vanemaelaisi väga vähe

Suurim on vanemaealiste inimeste osatähtsus elanikkonnas piiriäärsetel aladel Lõuna-Eestis ja Peipsi ääres. Alla 20% on vanemaealisi Tartumaal, Raplamaal, Hiiumaal, Virumaal ja Harjumaal. Kohalike omavalitsuste võrdluses on eakate inimeste osatähtsus suurim Piirissaare vallas (49,1%), Mõisakülas (33%) ja Alajõe vallas (32,5%). Vähemalt 65-aastaste vanuserühma kuulub aga alla 10% elanikest Kiili alevis (7,1%) ja vallas (8,5%), Rae vallas (7,8%), Ülenurme vallas (9,1%) ja Harku vallas (9,2%).