Kuidas mitte tunda rõõmu Pankranniku mänguväljaku lõppfaasi viimisest, viite valda- linna ühendava külapeo korraldamisest 2000 osalejaga ning ligi kümnekonna erineva kultuuriürituse korraldamisest.

Olgu viimaste seast esile tõstetud kas või vägev õhtupimeduses toimunud vastlapäev, Muraste loodusmatkad või isadepäeva kalapüük. Mööduva aasta edusammuks võib lugeda edasiminekut suhtlemisel Harku vallaga.

Meid teadvustatakse aina rohkem tugeva partnerina ja loetakse heas mõttes Muraste küla hääletoruks. Näitena võib tuua Klooga maantee valgustatud ohutussaarte paigaldamise ning Muraste hariduskompleksi detailplaneeringu algatamise. Oleme osalised valla arengukava töörühmades ja kultuuri valdkonna projektipõhiste taotluste hindamiskomisjonis.

Samuti kuulub külaselts sellest aastast 4 Valla Kogu juhatusse ning hindamiskomisjoni. Oleme käima tõmmanud külade ümarlaua, mille mõttel ja sõnal on järjest enam kaalu. Küla esindajana ei osale me veel üheski volikogu komisjonis.

Järgmisel aastal lubame samas vaimus edasi tegutseda. Seisame hea selle eest, et valla arengukavas toodud Lee tee saaks täismahus renoveeritud, küla siseteede liikluskorraldus paraneks, Muraste hariduskompleksi projekt liiguks soovitud suunas ning valmiks Tervisekompleksi - vabaaja plats looduskaunis karjääris - lõplik arhitektuurne plaan.

Rohkemat teavet Muraste tegemiste kohta leiab www.muraste.ee ja Facebook´i lehelt. Suured tänud kõigile külaseltsi liikmetele, vallale ja muudele koostööpartneritele!