Programm Kihnu kultuuriruum - taotlusvoor on avatud 10. jaanuarist 2013 ning taotlusi saab esitada kuni 30. jaanuarini. Programmi üldeesmärgiks on säilitada Kihnu ja Manija saarte kultuuriline ja keeleline eripära ning väärtustada saari kui elukeskkonda.

Vana Võrumaa Kultuuriprogrammi taotlusvoor on avatud 15. jaanuarist 2013 ning taotlusi saab esitada kuni 5. veebruarini. Programmi üldeesmärgiks on aidata kaasa võru keele ja kultuuri säilimisele ja arengule nii vanal Võrumaal kui väljaspool seda. Lisaks autentse pärimuskultuuri hoidmisele ja taaselustamisele pööratakse erilist tähelepanu võru keele ja kultuuri kaasaegsetele väljunditele.

Saarte Pärimuslik kultuurikeskkond - taotlusvoor avatud 17. jaanuarist 2013 ning taotlusi saab esitada kuni 7. veebruarini. Programmi üldeesmärgiks on väärtustada ja taaselustada Eesti saartele ja rannarootsi aladele omast elulaadi, tavasid ja kombeid, oskusi ning keelelist eripära, mis annab neile identiteedi ja järjepidevuse tunde ning edendab seeläbi kultuurilist mitmekesisust ja loometegevust.

Samuti on avatud Rahvakultuuri maakondlik toetusprogramm kuni 30. jaanuarini. Kuu lõpus avaneb ka Virumaa Pärimuskultuuri ja Peipsiveere Kultuuriprogramm.

Taotlused tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna e-kirja teel aadressil programmid@rahvakultuur.ee või Rahvakultuuri Keskusesse aadressil J. Vilmsi 55, 10147 Tallinn.

2012. aastal andis Kultuuriministeerium Rahvakultuuri Keskusele koordineerimiseks üle seitse kultuuriprogrammi, mille põhialused lähtuvad UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsioonist ja mille kaudu aidatakse kaasa kultuuriruumide vaimse kultuuripärandi säilitamisele, püsimisele ja kogukonna tegevusele.

Kõigi programmide ühine eesmärk on väärtustada ja taaselustada Eesti eripalgelistele kultuuriruumidele omast elulaadi, tavasid ja kombeid, oskusi ning keelelist eripära, aidata kaasa vaimse ja materiaalse kultuuripärandi säilimisele, taastumisele ning arengule sidudes just noori esivanemate keele ja kultuuripärandiga.