Elektroonilise infokirja avanumber kirjeldab „Noored Euroopa metsades” metsandusliku võistluse abimaterjalides käsitletavaid riike. Uuritakse, milline on Euroopa metsade olemus ning viiakse lugeja jalutama Kesk-Euroopa mägedes asuvatesse metsadesse.

Esmajoones hariduslik infokiri on mõeldud õpetajatele, kuid seda saavad tellida kõik huvilised. Infokiri on leitav ka internetist aadressilt www.metsainfo.ee.