Praegu on Euroopa tarbijate ostetud toiduainetest umbes 2% sertifitseeritud kui mahetooted ning 200 000 põllumajandusettevõtet (2% koguarvust) peetakse mahetootjateks.

Komisjon otsib mooduseid ELi mahepõllumajanduse eeskirjade täiustamiseks ning asjaomase nõudluse suurendamiseks. Sellega seoses soovitakse kuulda ka sinu teie arvamust järgmistel teemadel:

- eeskirjade lihtsustamine, kindlustades samas ka rangete nõuete püsimise

- geneetiliselt muundatud organismide (mis on eeskirjadega keelatud) juhusliku sattumise vältimine mahetootmise ahelasse

- mahetoodete edendamine märgistamiseeskirjade abil (konkreetselt Euroopa logo kohustuslik kasutamine kõigil ELis toodetud mahetoodetel)

- komisjoni 2004. aasta mahepõllumajanduse arendamise tegevuskava ajakohastamine

- kontrolli tugevdamine pettuste vältimiseks
- praegu kehtivate impordieeskirjade puuduste kõrvaldamine.

Veebipõhine konsultatsioon on avatud 10. aprillini 2013. Saadud tagasisidet arvestatakse otsuste, kuidas edasi minna, tegemisel. Komisjon kavatseb esitada eeskirjade muutmise ettepanekud 2013. aasta lõpus.

Mis on mahetoode ja mahetootmine?

- Praegu saab toiduainet nimetada mahetooteks, kui vähemalt 95% tema põllumajanduslikest koostisosadest on mahepõllumajanduslikud.

- Mahepõllumajanduses pööratakse tähelepanu keskkonnakaitsele ja loomade heaolule. Põllumajandustootjad peavad vältima või oluliselt vähendama selliste sünteetiliste kemikaalide kasutamist, nagu väetised, pestitsiididi, lisandid ja ravimid.

- Importtoiduainete tunnustamiseks mahetoodetena peavad tootjamaa mahepõllumajanduse eeskirjad ja sertifitseerimisasutused olema tunnistatud ELi nõuetele vastavaks.

- ELi mahepõllumajanduse logo kasutamisel peavad tootjad lisama ka sertifitseerimisasutuse viitenumbri ning selle tootja, töötleja või müüja nime, kes on toodet viimasena menetlenud. Paralleelselt ELi logoga on lubatud kasutada ka liikmesriikide mahemärgiseid.