„Kuna abistamise vajadus on tegelikult kordades suurem kui seltsi rahalised võimalused, ootame alati appi toimekaid vabatahtlikke ning panustame aktiivselt ka ennetus- ja teavitustöösse, et vähendada väärkoheldud ja hüljatud loomade arvu,“ lisas Valtin.

2012. aastal teostas selts veterinaarseid protseduure (steriliseerimine ja kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine), ravi ja raskemaid operatsioone ühtekokku 1108 loomale ja linnule. Steriliseeriti 225 kassi ja üheksa koera, kastreeriti 84 kassi ja kaks koera, kiibistati 159 kassi ja 12 koera, vaktsineeriti 258 kassi ja 18 koera, teostati erinevaid operatsioone 18le kassile, üheksale koerale ja ühele linnule.

600le loomale võimaldati ravi (sh ülevaatused, ussirohukuurid, parasiiditõrjed, seeneravi, erinevad testid, vereproovid ja analüüsid, eutanaasia). 230 kassi said toiduabi ja 50 alla puitpelletid. 128 korral aidati loomade transportimisega hoiukodudesse ja loomakliinikutesse ning varustati vajaliku toidu ja hooldusvahenditega.

Keskmiselt abistas selts loomi 3430 euroga kuus ehk kokku 41 000 euroga aasta jooksul.

Suur osa abi saanud loomadest olid pärit Tallinnast, kuid paljud ka mujalt, üle kogu Eesti.