„Kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikuta," ütleb vanasõna, mistõttu heidaksin pilgu tagasi eelmisesse aastasse ja annaks lühiülevaate, mis meie vallas aasta jooksul toimus.

• Eelmisel aastal rajati Keila- Joale Spordi t 9 konstaablipunkt, mille avamine toimus 8. märtsil. Varem pidid selle piirkonna inimesed sõitma konstaabli jutule Kloogale või Keilasse, nüüd on neil lihtne ja mugav seda avalikku teenust kodu lähedalt saada.

• Lehola kooli õuealale valmisid kaks varikatust ja mänguväljak, mida saavad kasutada ka teised ja tänu millele on Lehola kandi lastel nüüd tore koht, kus koos aega veeta.

• Lõplikult said valmis kolm uut puurkaev-pumpla-veetöötlusjaama Lohusalus, Leholas ja Karjakülas, tänu millele on veevarustus nimetatud piirkondades tunduvalt parem ning vastab kõikidele nõuetele.

• Jätkati pedagoogidele ja lasteaiaõpetajatele lisatasu maksmist. Lisaks pikendati lasteaiaõpetajate puhkust 7 päeva võrra.

• Taastati traditsioon, kus eakaid vallaelanikke käiakse suuremate juubelite puhul vallavalitsuse poolt kodus õnnitlemas. Juba aastaid tagasi oli see nii, kuid eelnev vallavalitsus leidis, et see pole lihtsalt otstarbekas ning mõnda aega seda ei tehtud. Kui me ei austa ja ei hooli oma esivanematest, siis ei saa me ka tahta, et meist endist lugu peetakse.

• Kevadel sai Klooga järv endale uue ujumissilla, millega koos parendati ka supluskohta ennast, vedades sinna juurde liiva, mille peal on lastel tore mängida ja suurematel päikest nautida. Lisaks remonditi pinke ja laudu, paigaldati infotahvel jms.

• Suuremaks teeprojektiks oli Lehola aleviku siseteede freesimine ja pindamine, mille tulemusel on nüüd aleviku teed siledad ja löökaukudeta.

• Nagu mujal Eestis, toimus ka meie vallas suurüritus „Teeme ära!" talgupäev. Omaalgatuslikku initsiatiivi näitasid Ohtu, Lohusalu, Kloogaranna ja Lehola küla ning Klooga ja Keila-Joa aleviku elanikud. Kõige rohkem oli osavõtjaid Kloogarannas ja Kloogal.

• Laulasmaal alustas mais Tornimäe turg, tegutsedes kuni septembri lõpuni igal laupäeval.

• Juunis toimus Keila-Joa rippsildade kontsert, kus esines Pärnu linnaorkester ja laulsid Rahvusooperi solistid. Rippsildade kontsert toimus juba 13. korda ja tuleb ka sellel aastal.

• Lohusalu külas avati uus laste mänguväljak, kus tegevust jagub erinevas vanuses noortele.

• Laulasmaal valmis suurejooneline spordiväljak, mille avamine toimus 7. juulil koos toreda ja rahvarohke Laulasmaa suvelaadaga. Spordiväljakut kasutatakse usinalt. Lumeta perioodil on seal võimalik mängida tennist, võrk- ja korvpalli, talvel aga rajas külarahvas sinna liuvälja.

• Juulikuus toimus esimene Kloogaranna festival, mis meelitas kokku tuhandeid inimesi üle Eesti. Nimetatud üritus tutvustab meie valda ja aitab elustada kaunist supelranda. Korraldamisel said väga paljud organisatsioonid näidata koostöötahet ja lõpptulemus oli suurepärane. Sellel aastal toimub festival 27. juulil.

• Taastati traditsiooniline Keila vallapäev, mis toimus esimest korda Kloogarannas juba 1999 ning on toimunud igal aastal. Vaid 2011. aastal vallapäeva ei toimunud. Selle asemel toimus perepäev Lohusalu sadamas, sest eelmine vallavalitsus tahtis teha midagi omamoodi. Nüüd on vallapäeva traditsioon taastatud ja loodan, et seda traditsiooni enam ei lõhuta.

• Juulis lõppes Klooga alevikus projekt "Klooga aleviku Kivi tänava piirkonna vee ja kanalisatsiooni trasside rekonstrueerimine". Tänu projektile said Klooga alevikus Aedlinna tee 2, 4 ja 6 ning Metsa 40 ühiskanalisatsiooni liitumispunktid, samuti paranes üldine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni olukord.

• Augustikuus eraldas Eesti Punase Rist vähekindlustatud leibkondadele toiduabi, mida jagati abivajajatele aasta lõpuni.

• Täielikult valmis Ohtu kalmistu uus osa, mis pühitseti sisse 5. augustil Keila Miikaeli koguduse õpetaja Marek Rootsi poolt.

• Tänu julgetele otsustele ja jõupingutustele avati 25. septembril Laulasmaa Kooli lasteaia fi - liaal Tareke, kus on kaks rühma ja milles käib 34 last. Filiaali rajamine ei olnud vallale lihtne ülesanne, kuid kes ei püüa, see kuhugi ka ei jõua.

• Septembrikuus hakati Lehola külas rekonstrueerima reoveepuhastit. Tänaseks on biotiigid juba korras, valatud on aeratsiooni mahutid ja valminud tehnohoone, tehtud soojustus ja fassaad ning katusetööd. Hetkel käib puhasti seadmete ning automaatika ja elektrisüsteemide installeerimine, samuti paigaldatakse seal tehnoloogilist torustikku. Tööd peaksid valmima selle aasta märtsis.

• Samal ajal Leholaga alustati ka Keila-Joal Türisalu reoveekogumisala veemajandusprojekti elluviimist Valmis on juba meie valda ja Harku valla Türisalu küla ühendavad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni trassid. Kevadesse jäävad veel üksnes taastustööd, mis on lume tõttu hetkel peatatud. Trassid hakkavad tööle pärast puurkaev-pumpla ja reoveepuhasti valmimist. Aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni trasside rekonstrueerimisega alustati selle aasta alguses. Samuti on plaanis alustada veel jaanuaris puurkaevpumpla rekonstrueerimist ja veetöötlusjaama rajamist.

• Oktoobris taastati valla eakate sügispidu, mis eelmise valitsuse ajal oli ära kaotatud. Kokku toimus eakatele elanikele aasta jooksul kolm üritust, milleks olid memme-taadi kevadpidu, sügispidu ja jõulupidu. Kindlasti jätkub see traditsioon ka alanud aastal.

• Novembris korraldas Keila vald vabariiklike haridusjuhtide õppepäeva, kuhu oli tulnud osalejaid üle Eesti.

• Detsembris leidis aset Laulasmaa Koolis heategevuslik jõululaat, kus oli esindatud oma käsitööga ka Keila Vallavalitsus, kes annetas enda poolt kogutud raha Laulasmaa kooli lasteaiale muusikakeskuse ostmiseks.

• Lehola külas lõpetati kanalisatsioonipumplate rekonstrueerimine ja süsteem juba praegu töötab.

• Aasta lõpus jõuti Kaitseministeeriumiga kokkuleppele, et üheskoos rajatakse Kloogale Aedlinna tee äärde kõnni- ja kergliiklustee, mis peaks valmima juba sellel aastal. Esialgsete plaanide järgi on sellel aastal kavas alustada ka Laulasmaa-Kloogaranna kergliiklustee rajamisega.

Lisaks eelnevale toimus meie vallas veel palju, palju toredaid sündmusi ja spordivõistlusi, Ohtu külapäev, Lohusalus avati Kase Antsu võrgukuuris muuseumituba, toimusid mitmed laadad, Pärtlipäeva festival, kontserdid, jaanilõkked, rattamatk, kalurite päev jne, jne. Tänan Keila valla nimel kõiki, kes Te aitasite neil sündmustel teoks saada.

Eriti suured tänud külaseltsidele, mittetulundusühingutele, Laulasmaa Spordiklubile, Laulasmaa Kultuuriseltsile, valla koolidele ja lasteaedadele, kelle tegemisteta oleks eelmine aasta olnud palju vaesem.

Ja loomulikult tänan ma kõiki vallaelanikke, tänu kellele ongi olemas meie vald.

Loodan väga, et see aasta tuleb sama sündmusterohke.