Jõelähtme vallas on see juba viies küla, kes oma ajaloo ja kultuuripärandit raamatulehekülgedel jäädvustada suutnud. Raamatu autori sõnul on oluline see lugu, mida külarahvas mäletab. Küla elab seni, kuni kestavad lood, kuni on lugude rääkijaid. Kord, kui need rääkijad kaovad, siis jäävad meile ometi lood ja pildid. Kui kaovad lood, kaob ka küla.

Jõelähtme valla külade ajalugu on põhjalikult kirja pandud mitmetes allikates.

Parasmäe küla ajaloolist kajastamist sai oluliselt täiendatud Eesti erinevates arhiivides leiduvate materjalidega. Küla on korduvalt väisanud viimase saja aasta jooksul mitmed uurijad ja seetõttu on küla hästi arhiveeritud. Selle raamatuga sai arhiiviallikatesse peidetud teadmine kirja pandud.
Parasmäe esiajalugu on süvendatult uurinud arheoloog Vello Lõugas, kes on teinud koos abilistega küla territooriumile jäävate muinsuste passid ning kaardistanud esiajalooga seotud võimalikke arheoloogilisi mälestisi. Samuti võib leida pikema ajaloolise käsitluse Parasmäe küla kohta koduloolises võtmes kirjapanduna Harald Rootsi  Parasmäe küla  minevikku puudutavast käsikirjast, Julius Põldmäe käsikirjast  „Jõelähtme ajaloost", etnoloog-ajaloolase Gea Troska artiklist „Rebala, Parasmäe ja Vandjala küla ajaloost ja ehitistest", Jõelähtme valla raamatust „Jõelähtme teejuht rändajale ja koduloohuvilisele" ning Tiina Pelli sulest spetsiaalselt selle raamatu jaoks valminud ajaloolisest uurimusest „Noppeid Parasmäe küla ajaloost".

Selline on meie ühe küla lugu.

Edu Parasmäe rahvale edaspidisteks tegemisteks!

NB! Raamatu saamiseks palume huvilistel pöörduda Parasmäe külaseltsi esindajate poole:
Erik Sepping, 56560206, email: erik.sepping@eesti.ee
Jüri Palts, 53974154, paltsjuri@hot.ee