- Töötuskindlustusmakse määra alanemine, mis on käesoleval aastal töötajal 2% ja tööandjal 1%, varem vastavalt 2,8% ja 1,4%.

- Alampalga tõus 290 eurolt 320 euroni, mis suurendas küll mitmete omavalitsustöötajate palku ning vanemahüvitise miinimummäära, ent kergitas ka näiteks lasteaia kohatasu paljudes lasteaedades, muusika- ja kunstikoolides.

- Kodualuse maamaksu vabastus kogu Eestis ilma avaldust esitamata.

- Tasuta transport pealinnas tallinlastele, õpilastele ning 65-aastastele ja vanematele inimestele.

- Alkoholiaktsiisimäära tõus erinevatel toodetel keskmiselt 5,1%, tubakaaktsiisimäära tõus vastavalt 8,6%.

- Lapsepuhkuse tasu suurenemine 4,25 eurolt päevas 15,18 eurole.

- Töötutoetuse päevamäär tõusid 2,11 eurolt 3,27 euroni ehk 65,41 eurolt 101,5 eurole kuus.

- Töötuskindlustushüvitist on võimalik saada maksimaalselt 1054,62 eurot kuus, eelmise aastaga võrreldes tõusis summa 62,77 euro võrra.

- Täiendav toetus 9,59 eurot absoluutse vaesuse piiril elavatele peredele alates juulist, kui peres on üks lapsetoetust saav laps ning 19,18 eurot, kui peres on kaks või enam lapsetoetust saavat last.

- Ühekordne sünnitoetuse suurenemine 1000 euro peale lapse kohta kolmikute ja suurema arvu mitmike sünni puhul alates juulist.

- Peretoetuse tõus alates juulist kolmanda ja enama lapse kohta 57,54 eurolt 76,72 euroni.

- Kavandatav pensionide tõus 5% ulatuses.

- Põhikooli lõpetanud lapsele makstakse peretoetusi ka juuli ja augusti eest sõltumata õpingute jätkamisest.

- Vanemahüvitise ülempiiri suurenemine 4,2% võrra 2143,41 eurolt 2234,19 euroni.

- Jaanuarist alates on isapuhkus, mida on õigus saada kokku kümme tööpäeva kahe kuu jooksul enne sünnituse tähtpäeva ja kahe kuu jooksul pärast lapse sündi ja mida tasustatakse tema keskmise töötasu alusel, tasuline.

- 2012. aasta tulude deklareerimisel on ühes tuludeklaratsioonis võimalik eluasemelaenu intresse, koolituskulusid ja annetusi tuludest maha arvata 40% väiksemas mahus, ehk varasema 3196 euro asemel 1917 eurot.

- Eriarsti visiiditasu tõus 3,2 eurolt 5 eurole.

Allikas: Swedbank, Eraisikute Rahaasjade Teabekeskus

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid