Tänaseks on olemas ka koduleht www.koseott.eu, kuhu Kose valla põllumajandustootjad- väiketalunikud saavad end soovi korral registreerida.

Märtsis infopäev

OTT toimib vabakondliku, mitte juriidilise ühendusena, ilma vahendustasu ja -kasuta, selgitas Kose OTT-i koordinaator Tiia Rodi. 

"Eesmärgiks on viia kokku koduvallas tootjad ja tarbijad, et kohalikel inimestel oleks võimalik osta oma vallas kasvatatud toiduaineid," sõnas Rodi.

 "Soovime, et OTT-liikumine aitaks kohalikke väiketootjaid, edendaks tervislikku toitumist. Ideaalis võiksid ka Kose valla toitlustusettevõtted, lasteaiad ja koolid oma tooraine osta kohapealt talunikelt. OTT-i missioon ongi tugevdada kogukonda ja kogukonnatunnet."

Kaubakohtumised algavad juunikuus, kui esimene saak on juba valmis. Kohtumised hakkavad toimuma üks kord nädalas, kestvusega kuni tund, kohaks kokkuleppel vallavalitsusega on Kose keskel asuv parkla.

Tootjate väljaselgitamine ja kaardistamine alles käib, kuid võib öelda, et kauba pakkujatest puudu ei tule. Esimesed tootjad ja kaubad on juba kodulehele lisatud.

Kose OTT eelistab küll oma valla tootjaid, kuid kõiki kaubagruppe kohalikud tootjad ilmselt ära ei kata - näiteks jahu tuleb tuua mujalt sisse. Nii et lisanduvad ka naabervaldade tootjad.

Mahe on parim

"Rõhutaks, et OTT propageerib puhta toidu kasvatamist ning müüjatelt ootame keemiavabalt kasvatatud toodangut," sõnas Rodi. "OTT-kaubakohtumistel saavad lisaks talunikele müüa oma aiasaadusi ka väiksemas mahus kasvatajad. Näiteks kui sügisel on rikkalik õuna- või marjasaak - miks mitt e tulla ja pakkuda see müüki. Nii et ilmselt lisandub ka hooajalisi müüjaid."

Kohaliku toodangu eeliseks ongi värskus ja kvaliteet. OTT-i tootjatele on nõuded keemiavabalt kasvatamiseks, näiteks munad peavad olema vabalt peetavatelt ja puhta söödaga kasvatatud kanadelt jne. OTT-i müüjatelt ostes toetame kohalikku ettevõtlust ning tasu läheb otse tootjale ilma vahendajateta.

Keerulisem on töödeldud tootede, küpsetiste, leiva, hoidiste, müük. Töödeldud toiduga kaasnevatest nõuetest saab teavet infopäeval "Mahepõllumajanduse nõuded, alternatiivsed aiasaaduste kasvatusmeetodid.

Rodi sõnul tegutseb Kose vallas vähemalt kaks mahetootjat: Kalle ja Kaarin Kivistiku Pikamäe talu (kasvatab mahekartulit) ning Ivo Nokkuri OÜ Viskla Farmer - toodeteks lihaveised ja loomasõnnik.

Kogemust on teistelgi

OTT-e tegutseb mujalgi: Raasikul, Kuusalus, väga aktiivselt Viljandis. Kose jaoks sai tehtud süsteem veidi ümber - siinne OTT hakkab toimima vabade kaubakohtumiste-turupäevadena, kus inimene ostab kohapeal kaupa ning samas tellib sellesama müüja käest järgmiseks korraks kauba ett e - müüjatel on kaasas tellimislehed. Ühtlasi on võimalik tellida kaupa kodulehel olevate kontaktide abil.

OTT-is pole küll vahendustasu, kuid kodulehele registreeritud (ja kaubakohtumistel osalevatele) tootjatele on siiski aastamaks 5 eurot - see läheb kodulehega seotud maksudeks ja haldamiseks.

"Meie OTT-il on veel üks erinevus võrreldes teiste OTT-idega: kodulehel on eraldi grupp: "Teised Kose valla väiketootjad ja isetegijad" - siia saavad oma toodete/teenuste kohta info tasuta üles panna kõik valla väiketootjad," sõnas Rodi. "Soovime saada ülevaate, mida meil üldse tehakse."

Hetkel tegeleb OTT-iga lisaks Rodile ka Olja Markova, kes on ise samuti väiketalunik, peab Pere Agroturismitalu.