Tulemus saavutati turvalise ühisarvutuse tehnoloogiat rakendades. Turvaline ühisarvutus võimaldab andmeid koguda ja analüüsida nii, et töötleja ei näe ühtegi konkreetset väärtust. Nii on võimalik luua mitme geenipanga ühine andmekogu, mis on analüüsitav oluliste geenivariantide otsimiseks, kuid ei lekita isikuandmeid.

„Rahvusvaheline koostöö on biomeditsiinis kriitilise tähtsusega ja täna oleme sellele ühe sammu võrra lähemal,“ ütles Tartu ülikooli bioinformaatika professor Jaak Vilo. „Tänased isikuandmete kaitse seadused loevad geeniandmeid eriti tundlikeks ning inimeste isiku varjamist tuleb siin tõsiselt võtta,“ lisas Vilo.

Tarkvara tehnoloogia arenduskeskus töötas koostöös Tartu ülikooliga välja analüüsimeetodid ja realiseeris need praktikas Cybernetica AS poolt välja töötatud turvalise ühisarvutuse süsteemi Sharemind abil. Eksperimendid näitasid, et lahendus on praktilise jõudlusega ning turvagarantiid paremad, kui seni teadaolevatel lahendustel. Lahenduse kirjeldus avaldati rahvusvahelises bioinformaatika tipp-teadusajakirjas Bioinformatics.