Kontsert- aktuse peaesinejaks oli Kuninglik Kvintett. Aktusel esines päevakohase sõnavõtuga volikogu esimees Veikko Luhalaid.