Milline/Mis asutus on Sinimäe Kodu? Kellele on ta koduks?

Sinimäe Kodu valmimine on osa suuremast erihooldekodude reorganiseerimisprojektist. Projekti raames ehitab AS Hoolekandeteenused Euroopa Regionaalarengu Fondi toel kaasaegsed uued elupaigad erivajadusega inimestele 11-sse Eestimaa paika. Kokku valmib 55 kümnekohalist peremaja, mille kogumaksumus on rohkem kui 26 miljonit eurot.

Sinimäe Kodu on elukohaks psüühilise erivajadusega inimestele, kellele pakutakse peremajades ööpäevaringset erihooldusteenust, sealhulgas ööpäevaringset erihooldusteenust liitpuudega inimestele. Majad on kümnekohalised, seega elab Sinimäel kuues peremajas kokku 60 psüühilise erivajadusega inimest. Igapäevaselt töötavad peremajades tegevusjuhendajad, kes on majade elanikele toeks ja juhendajaks nii nende igapäevategevustes kui töö- ning õppetegevustes ja vaba aja sisustamisel. Teenuste pakkumisel tegutseme selle nimel, et säilitada ja parandada psüühilise erivajadusega inimese igapäevaeluga toimetuleku võimet, pakkudes töö- ja tegevusvõimalusi ja oskusi iseseisvamalt eluga toime tulla. Selleks harjutavad erivajadusega inimesed võimetekohaseid kodumajapidamistegevusi ja töötegevusi, teevad käsitööd ja sporti, samuti võtavad osa kohalikust kultuurielust.

Foto: Alar Tasa

Kuidas on kulgenud esimesed kuud?

Esimesed elanikud asusid oma uutesse kodudesse detsembri lõpus ning nii tähistati jõule juba oma uutes kodudes. Nagu iga uue alguse puhul, võtab muutustega harjumine veidi aega. Elanikud tulid erinevatest Eestimaa kohtadest ja esimesed kuud ongi läinud kohanemisele ja üksteisega tuttavaks saamisele.

Tänaseks võib öelda, et inimesed on juba harjunud oma uue koduga, käivad alevikus jalutamas, külastavad muuseumi ja suhtlevad kohalike inimestega. 10. veebruaril korraldas Vaivara vald Vastlapäeva ürituse, millel osalesid ka meie inimesed ning mis meeldis kõigile väga.

Millised on teie ootused suhetele Sinimäe aleviku elanikega?

Peremajadel põhinev küla on lahtine territoorium ja meie inimesed liiguvad ringi neile vajalikes ja olulistes kohtades nii iseseisvalt kui vajadusel meie tegevusjuhendajatest saatjatega. Loodame, et sinimäelased suhtuvad uutesse elanikesse mõistvalt. Mida kindlasti tahaks öelda - meie kliendid on rahumeelsed ja ei vaja erilist kohtlemist.

Palun tutvusta ennast lühidalt Vaivara valla elanikele.

Ma olen sündinud ja kasvanud Sillamäe linnas, mis asub Sinimäest vaid kuue kilomeetri kaugusel. Seega ei ole Sinimäe alevik minu jaoks võõras koht. Lõpetasin Astangu kooli 2000. aastal. Oma hariduskäiku jätkasin Tartu Ülikooli Narva Kolledžis, kus omandasin kaks eriala, esimene neist on inglise keele õpetaja ja teine sotsiaalpedagoog. Lõpetasin kooli 2006. aastal magistrikraadiga. Juba õppimise ajal hakkasin tööle inglise keele õpetajana. Sotsiaalalal olen töötanud Illuka varjupaigataotlejate keskuses sotsiaalnõunikuna ja Illuka Vallavalitsuses, mis on minu eelmine töökoht. Seal viibides sain ma nii häid sõpru kui hea ettekujutuse sotsiaaltööst Eestist ja mul tekkis veendumus, et sotsiaaltöö on see ala, kus ma soovin tööd teha ja areneda.