Mõlemad pooled tõdesid, et seniseid kontakte on takistanud otseühenduse puudumine.

Silla või praamiühenduse olemasolu lihtsustaks oluliselt üle- jõe naabrite lävimist ning mõjuks soodsalt ka mõlema piirkonna turismi arengule.

Kevadel on oodata Slantsõ administratsiooni ja Zagrivski omavalitsusjuhtide vastukülaskäiku Illukale, et algatatud mõttevahetust jätkata.