Programmi uuendamisel lähtuti Poliitikauuringute Keskuse Praxise poolt välja töötatud kodanikuühenduste rahastamise korrastamise juhendist. “Usume, et kodanikuühiskonna rahastamise juhendi kasutuselevõtt näitab kõigile head eeskuju rahastamise läbipaistvamaks muutmisel,” avaldas regionaalminister lootust.

Sellest aastast hakkab programmi ellu viimise eest vastutama Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) senise Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse asemel. Kiisleri sõnul aitab kodanikuühiskonna toetusvahendite toomine ühte kohta teha paremat koostööd kodanikuühiskonna ja selle toetajate vahel. Toetuse taotlejate jaoks taotluse esitamisel midagi ei muutu – need esitatakse jätkuvalt maavalitsustesse.

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu. Programmi eelarve 2013. aastaks on 1,2 miljonit eurot ja seda rahastatakse Eesti riigieelarvest.

Taotlusi toetuse saamiseks võivad esitada avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik, avalikes huvides tegutsevad sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel ning seltsingud kuni 2500 elanikuga asulates.

Toetust saab taotleda kogukonna liikmete koolitamiseks, kohaliku arengu kavandamiseks, ajaloopärandi ja traditsioonide väärtustamiseks ning elukeskkonna parandamiseks. Taotluste esitamise tähtajad jäävad endiseks – 1. aprill ja 1. oktoober.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid