Veebruarikuu viimasel päeval toimus Tahkuranna Vallavolikogu korraline istung. Üheks olulisemaks punktiks istungil oli 2013. aasta eelarve III lugemine ja eelarve vastuvõtmine.

Sisuliselt oli eelarve vastuvõtmiseks valmis juba kuu aega varem, kuid kahjuks ei olnud riik seniks veel haridusrahasid kinnitanud.

Üks olulisemaid muudatusi eelarve juures oli kuluridade suurendamine elektrihinna ja kaugküttehinna tõusude tõttu. Eks meist keegi ilmselt ei teadnud päris täpselt, kui palju hinnad kallimaks lähevad. Eelarves arvestasime elektri puhul hinnatõusuga 25% ja kaugkütte puhul tõusuga 30%. Sellises mahus kulude suurenemisega läks eelarve pingelisemaks kui algselt planeerisime. Samas, üksikisiku tulumaksu laekus oluliselt rohkem kui planeerisime eelmisel aastal, ning tõus on jätkunud ka selle aasta esimesel kahel kuul.

Eelarve kogumaht on 2 084 559 eurot. Eelarve maht on võrreldes eelmise aastaga suurenenud 51 797 euro võrra. Kui eelmisel aastal võtsime teede ehitamiseks laenu 200 tuhat eurot, siis sel aastal on plaanis laenu võtta 150 tuhat eurot.

Peamisteks investeeringuobjektideks on ka sel korral teed. Teatavasti on omavalitsustel piir ees, et üle 60% ei või olla netovõlakoormus, meil on see peale laenu võtmist jätkuvalt väga väike, jäädes alla 10%.

Täpsemalt selguvad ehitusobjektid teehoiukava kinnitamisega volikogu poolt, mis eeldatavalt peaks toimuma hiljemalt maikuus.

Vallavalitsuse poolne nägemus on, et jätkata tuleks mustkatete rajamisega. Lisaks kergliiklustee viimase lõigu rajamisega Võiste alevikus. Tänaseks on meil veel lahendamata kaks maa küsimust, milledest üks on riigi oma. Selle kinnistu omandamiseks tegi volikogu peale Maanteeameti ning Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga kirjavahetuse pidamist oma viimatisel istungil taotluse ära. Kuid see maa vajab veel jagamist ja ajalugu on näidanud, et riigiga asju ajades ei edene need kuigi kiiresti. Loodan siiski, et sel aastal tee rajamine õnnestub. Juba aastaid tagasi tuli omavalitsustel ära korraldada ühtne prügivedu.

Tahkuranna vald osales hankes koos Sindi linna ning Tori, Paikuse ja Surju vallaga. Kahjuks jäi kogu hange kohtuvaidlustesse mitmeks aastaks seisma. Sel korral võtsime ühishanke korraldamise enda peale.

Kuna prügiveo firmad teenivad kasu rohkem „sogases vees" majandades, ehk korraldamata prügiveo piirkondades, siis ka täna on meie poolt korraldatud hange kohtusse kaevatud, kuid leping hanke võitja Ragn Sells'iga siiski sõlmitud ja märtsi algusest hakkas korraldatud prügivedu toimima. Kahjuks on prügiveo nõue tekitanud osadel inimestel pahameelt.

Siinkohal jääb arusaamatuks inimeste väide, et neil ei teki prügi, ometigi vedelevad metsade all prügikotid ja seda isegi linna lähistel, kus prügivedu aastaid korraldatud. Seetõttu saab vabastamine olema äärmuslik ja tuleb ära tõendada, et majapidamist ei kasutata. Seaduse kohaselt peab kõigil prügitekitajatel, ehk siis igal korteril (tavaliselt korteriühistul) ja majal, kus elatakse, olemas olema leping prügivedajaga.

Võitja poolt pakutud hind tühjenduskorra eest 80 L konteineri puhul on 2 eurot ja 10 senti ning kui tõesti tuleb prügi nii vähe, siis on mõistlik võtta konteiner naabriga ühiskasutusse. Head kevade algust!