Konverentsi ajaloo osas teevad ettekanded iidsest Perilast koduloolane Vaino Napp, vene kirikukoolist koduloolane ja valla aukodanik Mai Erbe, Aruküla aedlinna arengust noorteliider Henri Reeder, vallas sündinud Kaarel Eenpalust tema tütretütar Anne Eenpalu, sõdade vahelise vabariigi aegsest Arukülast ajalootudeng Marianne Loik ning 1949. aasta märtsiküüditamisest koduuurijad Alvar Arandi ja Andres Loik.

Konverentsi tulevikku suunatud osas räägitakse Harjumaa arengusuundade ning Eesti elektrisüsteemi arendamise mõjudest Raasiku vallale. Samuti teede ja ühistranspordi arengutest Ida-Harjumaal. Lisaks pööratakse tähelepanu tervishoiu küsimustele, avaliku korra tagamisele ja turvalisusele. Teiste seas esinevad ettekannetega Harju maavanem Ülle Rajasalu, Riigikogu liige Andre Sepp, Eleringi juhatuse liige Kalle Kilk, Maanteeameti peadirektor Aivo Adamson, Põhja Päästekeskuse juht Priit Laos, Terviseameti peadirektori asetäitja Üllar Kaljumäe jmt.

Osavõtt vaba.

RAASIKU VALLA AJALOO- JA TULEVIKUPÄEV
12 märtsil k.a Aruküla Rahvamaja teatrisaalis

  

13.00 Avasõnad 
Iidne Perila keset Harjumaad.
Vaino Napp
Hinge ja vaimu haridus vene kirikukoolist.
Mai Erbe
Aruküla - Wabariigi aedlinn.
Henri Reeder
Eesti Vabariigi suurmees Kaarel Eenpalu 125. 
Anne Eenpalu
Esimese Vabariigi aegne Raasiku
. Marianne Loik
1949. aasta märtsiküüditamisest Härma külas.
Alvar Arandi ja Andres Loik 

Kohvipaus

15.00 Noored ja ilusad Eesti omavalitsused.
EV Riigikogu liige Andre Sepp

15.20 Harjumaa arengusuunad ja nende mõju Raasiku vallale.
Harju maavanem Ülle Rajasalu

15.40 Eesti elektrisüsteemi arendamine ja selle mõju Raasiku vallale.
Elering AS juhatuse liige Kalle Kilk

16.00 Teede ja ühistranspordi arengutest Ida-Harjumaal.
Maanteeameti peadirektor Aivo Adamson
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus tegevdirektor Ago Kokser
Elektriraudtee AS müügi- ja kommunikatsioonijuht Norbert Kaareste

Kohvipaus

17.00 Turvalisus, avalik kord ja julgeolek.
Põhja Päästekeskuse juht Priit Laos
MTÜ Raasiku Tuletõrje juhatuse liige Harri Aljasmäe
Põhja Prefektuuri Ida-Harju politseijaoskonna juht Agur Tehver
EV Mereväe ülem mereväekapten Sten Sepper

18.00 Tervishoiust, kiirabist ja perearstindusest täna ja homme.
Terviseameti peadirektori asetäitja Üllar Kaljumäe
Eesti Haigekassa Harju osakonna direktor Ado Viik
Raasiku valla perearstid Helgi Vain ja Anna Pristromskaja