Tunnel ühendab Pärnu maantee eri poolte jalgteid omavahel, sealhulgas ka Topi ristmiku piirkonna jalgteid, üle Pärnu maantee ulatuval viaduktil jalgteed puuduvad. Tunnel on planeeritud Maksimarketi ette. Maantee jääb liiklusele avatuks kogu ehituse ajaks, hanketingimuste järgi on ehitajal kohustus tagada Pärnu maanteel 2+2 rada.

Tegemist on esimese ehitusetapiga TOPi ristmiku väljaehitamises. Teisena läheb eeldatavalt töösse Topi ristmiku ja Juuliku-Tabasalu ühendustee 0,7-kilomeetrine lõik (km 3,3-4,0, kahe ringteega mõlemal pool maanteed ning neid ühendava viaduktiga ning ringteede ühendused ühel poolt Saku valla Juuliku-Tabasalu teega, teiselt poolt ühendus Alliku-Laagri- Hüüru maanteega Koidu küla lähistel). Viimasena Alliku-Laagri- Hüüru kõrvalmaantee ja Instituudi tee ühendus, mille puhul on 2013- 2014 plaanis maade omandamine. Viimase ehitus peaks jääma 2015. aastasse.

Paralleelselt Maanteeametiga planeerib vallavalitsus koostöös Sakuga ka kergtee rajamist tunneli Jälgimäe poolsest suudmest kuni Tallinna piirini. Tänaseks on Saue vallal maaküsimused lahendatud ja kohe-kohe oodatakse projektiga edasimineku signaali Saku Vallavalitsusest.

Ideaalis peaks kergtee valmima tunneli ehituse lõpptähtajaks.