Viimsi Kool kannab auga tiitlit "Riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija"

Eelmise aasta novembrikuus osales Viimsi Kool 2012. aasta Eesti teaduse populariseerimise riiklikul auhinnakonkursil, mis on kõrgeim riiklik tunnustus teaduse populariseerimisel. Viimsi Kool esitati nominendiks õpilasteaduse arendamise ja Collegium Eruditionise loomisega ning tunnustati II preemiaga.

Auhinna eesmärk on väärtustada teaduse populariseerimist, ergutada teadustegevust avalikkusele tutvustavaid tegevusi ning avaldada tunnustust sellesuunalise silmapaistva töö eest üksikisikutele ja kollektiividele, kes on muuhulgas edukalt äratanud noortes huvi teaduse ja teadlase elukutse vastu.

Kutsutakse mainekatesse teadusprojektidesse kaasa lööma

Veebruarikuus külastasid 14 Viimsi Kooli õpilast Sisekaitseakadeemiat ning katsetasid uut interaktiivset arvutimängul põhinevat õppeprogrammi. Sisekaitseakadeemia Innovaatiliste Haridustehnoloogiate Keskuse juht Marek Link ütles, et Viimsi Kooli gümnasistid said esimestena erakordse võimaluse harjutada kadunud isiku otsinguid virtuaalselt loodud metsas, kasutades selleks vajalikku operatiivtehnikat ja tunnistajate ütlusi.

Noored said teada, millega tegelevad operatiivteenistujad ning kuidas kriisiolukordi edaspidi paremini hinnata ja neid lahendada.

Sisekaitseakadeemia Innovaatiliste Haridustehnoloogiate Keskuse poolt välja töötatud ja 2012. aasta põhjamaade innovatsiooni peaauhinna võitnud virtuaalsimulatsiooniga on võimalik operatiivteenistujate tööd efektiivsemaks muuta, imiteerides võimalikke kriisiolukordi virtuaalmaailmas.

Nüüd on akadeemia välja töötanud interaktiivsel arvutimängul baseeruva õppeprogrammi, mille eesmärk on tutvustada gümnaasiumiõpilastele päästjate, kiirabi, politsei ja teiste teenistujate igapäevatööd. Praktilise harjutuse käigus õpivad noored ka ohuolukorras kiiremini mõtlema ja tegutsema.

Eelmise aasta lõpus kutsuti Viimsi Kooli Collegium Eruditionsi liikmed Eesti- USA innovatsiooniauhinna parimate tseremooniale.

USA suursaadik Jeffrey D. Levine tunnustas Viimsi Kooli tehtud töö eest õpilaste annete arendamisel reaalja loodusainete valdkonnas.

Pisikesed teadushuvilised ei mahu töötubadesse ära

Kevadvaheajal korraldas Viimsi Kool kõige noorematele õpilastele töötoad, mida juhendasid Viimsi Kooli enda õpetajad ning koostööpartnerid ülikoolide juurest. Tegevusi jätkus keemia-füüsikahuvilistele, multifilmi tegijatele, fotograafiahuvilistele ja inseneriülesannete lahendajatele. Huvi oli nii suur, et kahjuks kõik, kes osaleda tahtsid, ei saanudki seda teha.

On väga tore, et õpilastel on juba algkoolis võimalik katsetada teadlase ametit ning arendada end valdkondades, mis pakuvad sügavamat huvi ja tunduvad põnevad, kuid kõik see poleks võimalik ilma eestvedajateta. Viimsi Koolil on tohutult vedanud, et õpilasteaduse koordinaatorina tegutseb koolis juba pikki aastaid õpetaja Peeter Sipelgas, kelle ideedel ja tegutsemistahtel ei ole piire. Loodame väga, et tema hoog ei rauge ning ta on edaspidigi koolinoortele eeskuju ja sütitav innustaja, sest ainult tema oskab kõige paremini vastata küsimusele: "Miks võiks teadusega tegeleda?"