Bowling´u turniir korraldati Muraste külaseltsi eestvedamisel ja 2011. aastal loodud Muraste Heateo Fondi toel. Fondi rahalised tulud annetatakse oma küla rahvale. Tänaseks on loterii abil fondi kogunud märkimisväärse rahasumma, millega sooviti sellel aastal anda väike panus Murastes elavatele suurperedele kui Eesti elu edendajatele.

Aasta alguses valis külaseltsi juhatus  koostöös Harku valla lastekaitse spetsialistiga välja Muraste suurpered. Murastes, enam kui 1700 elanikuga külas, elab kokku seitse peret, kus kasvab neli või enam last.

Otsus, mil viisil väljavalituid toetada, sündis kiiresti. Üksmeelselt leiti, et rahalist toetust kellegi ei maksta ning pakutav tugi peab soodustama vanemate ja laste ühist ajaviitmist ning koosolemist. Seepärast valiti bowling - sportlik ja kaasahaarav mäng, mis sobib nii suurtele kui väikestele. Ja kõik saavad koos mängida!