Laulu sõnad

Eeslaulja: Pärl Maria

Elame siin ilma äärel
ilma äärel, mere veerel
rahus maada raadamassa
sinivoogul sõudemassa
Kuni kand on kinni maassa
sõrmed surut sõmerasse
ei me taha muida maida
muida maida võõra´aida

Eeslaulja: Genno

Sõjad siit on üle sõitnud
katkud maada karistanud
ei me liigu ei me hävi
ei me koole kodutuina

Eeslaulja: Gabriel

Las meid kaitseb laulu vägi
poeme suurte hõlma alla
ei me tule tühja käega
sõna jõuga laulu väega

Eeslaulja: Joosep

Las meil olla oma keeli
oma keeli, oma meeli
Ei me sula suurte sekka
ei me kao siit kusagile

Eeslaulja: Jasmin

Oleme siin ilma äärel
üsna tillu rahvakillu
maa pole kindel jalge alla
soo ei saaja eest meid kaitse
metsalisest mets ei päästa
Otsime siis viha varju
suuremate hõlma alta
suurde ilma sulamata

Eeslaulja: Karmen

Ilm aga möllab omasoodu
lained käivad kõrgemalle
meie meelta mõttelema
Nõu on kallis, vaim on valmis
tark mees taskus pajatamas -
Laulu väega sõna jõuga
laulame lained tasaseksi
sõnume sõjad sootumaksi

Eeslaulja: Joosep

Las meil olla oma keeli
oma keeli, oma meeli
Ei siis sula suurte sekka
ei siis kao me kusagile