Teabepäev 25. mail

10.00 teabepäeva avamine
10.20 Kees Vanamölder - raudteest Märjamaal Eesti Vabariigi aegu
11.00 Jüri Mõniste - Rapla-Virtsu kitsarööpmelisest raudteest nõukogude ajal ja pärast sulgemist Vaheaeg
12.30 Karen Klandorf - füüsilisel kujul säilinud raudteepärandist
13.15 Meelike Naris - praktilisest kogemusest ajaloolise hoone säilitamisest tulevastele põlvedele

Töötuba 26. mail (Kalle Kase meistrikoolitus)
10.00 Tutvustus ja teoorialoeng
10.30 Töödeldavate esemete (aken, uks ms) ülevaatamine ja töö nendega
Osalejad võivad kaasa võtta oma eseme. Nad võivad eelnevalt meistriga ühendust võtta (kalle@antiigiveeb. ee) ja tutvustada seda eelnevalt (saata foto).

Osalejatel soovitav kaasa võtta oma tööriistakast: nuga, näpitsad, kruvikeerajad, kaabitsad ja tööriided, kaitseprillid ning kindad.

Enne üritust, selle ajal ja pärast üritust mõlemal päeval on võimalus tutvuda Märjamaa raudteejaama hoone ruumidega.

Samal ajal on üleval Virtsu harrastusmuuseumi päevakohane ekspositsioon ja korraldajate poolt koondatud väljatrükid fotodest era- ja Märjamaa Tunatoimkonna kogudest.