sündis Pilistvere kihelkonnas Peeter Põld, kes 1875-1912. aastal töötas Puru külas kooliõpetajana. 1850. aastal oli pere Pilistverest Narva kolinud ja isa hakkas tööle Kreenholmi Manufaktuuris ja poeg Peeter alustas õpinguid vabriku koolis Elias Lillekeni klassis. Kuna pere oli küllaltki vaene, ei õnnestunud poisil edasi õppida. Nii ta alustas tööd vabrikus ja õppis öösiti. Kuid ka siin tekkis probleem, sest vabrikute korterites oli keelatud õhtuti peale kümmet elektrivalguse kasutamine. Seepärast tuli poisil õppida „tattnina" (õlilambi) valgusel ja nii õppides suutis ta eksternina lõpetada Narva Kreisikooli. Seal sai ta hea saksa ja vene keele oskuse ning tegi ka ära õpetajakutse eksamid. 11.06.1868. aastal sai ta õpetajakutsetunnistuse ja alustas koolmeistri tööd, alul arvatavasti Narvas, kuid peagi valiti ta vastvalminud Viru-Nigula kihelkonnakooli juhatajaks. Vastuolud kohaliku pastoriga tõid ta aga Jõhvi ja nii saigi temast 01.02.1875. aastal Jõhvi mõisnikuMaurice Girard de Lokkentoni palvel Puru kooli õpetaja. Siin töötas ta 37 aastat.

Peeter Põld suri 1919. aastal.
  

11.05.1558. aastal Liivi sõja käigus vallutasid Narva Vene väed.

19.05.1343. aastal jõudis Virumaale Turu foogt Dan Niclisson, kuid eestlaste abistamise asemel oli ta sunnitud sõlmima rahu Taani kuningannaga ja ise hoopis tagasi pöörduma ning kogu Virumaa läks faktiliselt Liivi Ordu valdusesse.

28.05.1993. aastal algas Tallinnas kolm päeva kestnud laulu- ja tantsupidu „SLAAVI PÄRG" , kus esinesid ka Virumaalt pärit kultuuriseltside kollektiivid.

1983. aasta mais olin valmis saanud oma diplomitöö Tartu linna majandusest 1830-40. aastail ja andsin üle retsensentidele lugemiseks ning valmistusin kaitsmiseks. Olid jäänud teha veel mõned arvestused ja praktiliselt oli ÜLIKOOLI  kursus läbitud. Jäi veel oodata viimaseid hindeid ja lõpupidu koos diplomiga - selleks oli veel ligi kuu aega - KÕIK SEE OLI 30 AASTAT TAGASI.