Õitseikka jõuab vabalt kasvav tamm 20–25-aastaselt, metsas teinekord alles 50–60 aasta vanuselt.