nii põhikooli kui gümnaasiumi baasil. Eesti Energias töötav noor saab arvestada, et tööandja soosib oma töötajate edasiõppimist ning väärtustab seda omakorda erinevate stipendiumite ja õppepuhkuse päevadega.


Loodetavasti said juuni keskel põlevkivitööstuse kolme olulist osa - pealmaakaevandust, elektrijaama ja õlitehast - külastanud noored oma koduvallas tegutsevast tööstusest nüüd parema ülevaate. Ja mine tea, võib-olla kohtame kedagi neist mõne aasta pärast juba Eesti Energia inseneride, automaatikute, elektrikute, mehhatroonikute või mäemeeste hulgas.

MONIKA KOPTI
Põlevkivi kommunikatsioonijuht
Eesti Energia AS