„Tegu on laiemat tähendust omava otsusega - sisuliselt on tegu olulise sõnumiga, et loodusväärtuste ja kohalike elanike huvidega tuleb arvestada. Tuleb arvestada ka siis, kui teisel pool on mängus majandushuvi,“ ütles positiivset otsust kommenteerides keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus.

Käesoleva aasta aprillis otsustas Tallinna Ringkonnakohus, et ettevõtete kaevanduslubade menetlemise peatamine oli põhjendatud ning Keskkonnaministeeriumil oli õigus seda teha.

Vaidlused Paekivitoodete Tehase OÜ ja AS Riverito ning keskkonnaministeeriumi vahel algasid 2011. aastal, kui ettevõtted soovisid avada Nabala piirkonna ja Tuhala nõiakaevu läheduses kaevandust. Kuna samale alale oli tehtud ettepanek ka kaitseala moodustamiseks, peatas Keskkonnaministeerium kõik kaevandamisega seotud toimingud seal piirkonnas.