“See on pikem lugu ja seal on palju osapooli: keskkonnaministeerium, kellele kuulub osa maast, seal kaevandab AS Silikaat, kellele väljastab loa keskkonnaministeerium, samuti on seal vaja muudatusi teha, et rannaala kuulutataks või muudetaks mitteaktiivseks maardlaks,” selgitab Nõmme linnaosa vanem Erki Korp.

Ta sõnab, et edusamme on siiski tehtud: linnavalitsus võttis pärast jaanipäeva vastu Silikaadile kuuluvate kinnistute detailplaneeringu, mis loob avaliku tee karjäärideni ja eeldused piirkonna arenguks.