„Täna on linn peavarjuta inimestele teenuse välja arendanud, kuid kiiresti muutuvad olud on loonud ka uued sotsiaalsed olukorrad, mis panevad linnakodanike turvatunde ja heaolu proovile: tänavatel inimesi tülitavad narkomaanid, vargad jne," rääkis Solman.

„Lisaks on jätkuvalt vaesusriskide all kannatamas erinevad madala sissetulekuga eesti inimesed: vanurid, üksivanemad, pered, kus hooldatakse puudega või halva tervisega pereliikmeid ning lasterikkad pered. Lapsed, kes on eestlaste madala sündivuse juures kulla väärtusega, sõltuvad aga täielikult täiskasvanute toimetulekust," märkis Solman.

„Kõigile eelnimetatud küsimustele on võimalik kodanikuühiskonda aktiivselt kaasates ja sotsiaalset ettevõtlust arendades paindlikumalt reageerida. Võrreldes teiste euroliidu riikidega, eriti Põhjamaa mudeliga, kuhu tahame kuuluda, on Eestis löögi alla sattunud inimesel võimatu ilma omavalitsuse ja abiorganisatsioonideta toime tulla. Targalt läbi kaalutud omavaheline koostöö aitaks abivajajaid kõige paremini," ütles Solman.

IRL linnapeakandidaadi Eerik-Niiles Krossi sõnul on tal hea meel, et Riina Solman otsustas tema meeskonnaga liituda. „Minu eesmärk on vahetada välja praegune mugandunud linnavõim. Tallinn juhtimisse tuleb kaasata inimesed, kes on ennast aastatega tõestanud. Riina on inimene, kellele läheb inimeste sotsiaalne heaolu ja toimetulek korda, ta on teadlik elu pahupoolest ja omab kogemust sotsiaalsete probleemide käsitlemisel. Riina on suurepärane täiendus meie meeskonnale," ütles Kross.

Solmani suunaviidaks valimistel on „Aitame koos abivajajaid!". Sellega soovib ta, et linn pööraks rohkem tähelepanu löögi alla sattunutele ja vaesusriskides kannatajatele ning kaasaks probleemide lahendamisse aktiivselt kodanikuühiskonda. „Minu esimeseks ettepanekuks oleks kaotada linnaosavalitsuste juurde kuuluvad avalike suhete nõunike töökohad, kuivõrd pole usutav, et üks linnaosa ametnik suhtleb 8h päevas avalikkuse ja ajakirjandusega. Samuti sulgeksin linnaosavalitsuste ajalehed, sest kodanikule vajaliku info saab riputada edukalt linnaosavalitsuse kodulehele ning linna tegemistest teavitamiseks peaks piisama kahekeelsena ilmuvast ülelinnalisest "Pealinna" lehest. Vabaneva ressursi suunaksin avalikes huvides ja esimesel võimalusel linnaosa puudustkannatavate laste vajaduste hüvanguks," ütles Solman.