Priit Põldmäe, IRL:
Rae vald tänu oma võimekusele on teinud mitmeid investeeringuid nii kergliiklusteede rajamisele kui ka uute lasteaia ja koolikohtade loomisele. Need uued ja kaasaegsed rajatised jäävad paljudele naaberomavalitsuste elanikele silma ja teevad kadedaks ning panevad Rae valda kindlasti eeskujuks tooma. Samas vallaelanike jaoks on jätkuvalt puudu lasteaiakohtadest ja hädavajalik uute kergliiklusteede rajamine ning seega senine investeerimine ei ole olnud nende jaoks piisav.
Kui võrrelda sise- ja välisvaateid näiteks huvide seisukohalt, siis Rae valla elanike huvid võivad erineda väljaspool valda elavate elanike omadest kardinaalselt. Selge näide sellele on kasvõi Rail Baltica planeerimine, kus Rae elanikud muretsevad eelkõige halveneva elukeskkonna pärast, samas kui näiteks tallinlased näevad selles hoopis paremaid võimalusi liikumiseks. Seega erinevusi kindlasti on.

Raivo Uukkivi, SDE:
Olen kunagi analoogsele küsimusele vastanud. Võtan selle siis veelkord kokku. Rae vald on tegelikult ikka veel sellise suvelõpu punapõskse õuna moodi - väljast atraktiivne ja seest veel toores. Nii atraktiivsus kui ebaküpsus on seotud meie asukohaga, sest ülikiirele rahvastiku lisandumisele ei jõuta küllaldase kiirusega reageerida ja ettenähtud taristuid rajada.
Üldiselt saab Rae valla kui elukohaga rahule jääda, kuid alati on asju, mida tuleb juurde teha või mida saab paremini teha.

Mart Võrklaev, Reformierakond:
Usun, et sise- ja välisvaated Rae vallale on üpris sarnased ning need on mõlemalt poolt vaadates rohkem positiivsed. Kui suhelda inimestega väljaspool Rae valda, on Rae vallast mulje kui edukast, kenast ja korras finantsseisuga omavalitsusest. Julgen öelda, et sisevaade vallale on viimastel aastatel ka paranenud, sest lahendatud on jõuliselt mitmeid erinevaid teravaid probleeme, millest kõige suurem on olnud lasteaiakohtade puudus.
Kuid kindlasti ei saa veel öelda, et Rae vald on valmis saanud. Kuna meie rahvaarv järjest kasvab ja seda just noorte inimeste arvelt, siis ootavad nemad ka enim head, kvaliteetset ning kaasaegset elukeskkonda. Nende soovide ning ootustega peab suutma tänane Rae vald kaasas käia, see on ka üks oluline põhjus, miks soovin järgmisel perioodil Rae vallavanemana jätkata, sest minul ja meie meeskonnal on selge ja konkreetne plaan, kuidas luua Rae vallast veel parem koht elamiseks.

Indrek Uuemaa, Keskerakord:
Erinevus on kindlasti olemas. Väljapoole näitame iseennastki ehk teises valguses, kui me igapäevaselt oleme. Igal vallal on omapära, ilu ja tugevused, mis reeglina paistavad kaugemale, kui silmavaade ulatub. Mis jääb selle glamuuri alla on enamasti seestpoolt vaatamiseks ja katsumiseks.
Toon siinkohal erinevuste näited. Meie valda iseloomustatakse kui võimekat ja arenevat. Puuduvad aga lasteaiakohad, mis tipnevad järjekorra segadustega. Üritame näidata ennast abipakkujana, aga vahel jäetakse mõne eurose võla tõttu ilma vajalikust lastetoetusest. Valda räsivad juhtfiguuride korruptsiooniskandaalid, mida vaikival kokkuleppel toetab volikogu esimehest libesell, kes ennast on tituleerinud kui eesti selle ala eestvõitleja. Suurepäraselt ehitatud ja finantseeritud valla ainukese gümnaasiumi õpitase ei tõuse Eestis esimese saja kooli sekka, millele lisandub endise õpilase roojaskandaal. Vaida piirkond kui valla ääremaa, tuleb poliitikutel meelde siis, kui on vaja koalitsioon moodustada. Ülejäänud valitsemisajal pannakse ainult lubadustega sitsima - mõtlen näiteks noortekeskuse ehitust ja kooli ainekabinettide laiendust.

Üksikkandidaat Heinar Kannimäe:
Sisevaade on kohati häiriv, viljakandvad põllud on täis tipitud kipsmaju, äri- ja laohooneid, samal ajal saame Euroopast toiduabi!? Välisvaade on muidugi muljetavaldav, tulijale kusagilt Eesti kagunurgast. On uhkeid elumaju ja firmahooneid, elavad ikka hästi küll Rae vallas....

2. Millise vastaskandidaadiga läheksite koos matkale?

Priit Põldmäe, IRL:
Tänaseks on mul olnud meeldiv võimalus koos matkal olla vaid Mart Võrklaevaga! Käisime paadiga Rae valla piires Pirita jõge uurimas ja Mart on matkal mõnus ja abivalmis kaaslane! Tunnen ka teisi vastaskandidaate kui huvitavaid inimesi ja seetõttu ei välista matkale minekuks neist kedagi.
Samas tõeliselt hästi tunnen end siiski matkates koos oma perega.

Raivo Uukkivi, SDE:
Vastamine küsimusele, et kellega nimekirjade esinumbritest koos matkale minna, on suhteliselt keeruline.
I.Uuemaaga oleme teinud koostööd kaua ja tunnen meest päris hästi. Igast küljest. Julgen väita, et kui asjad on läbi arutatud ja kokkulepitud, siis võib teda usaldada nii igapäevases koostöös kui ka matkates.
P.Põldmäed tean juba pikka aega, kuid tegelikult ei ole temast aru saanud ega tunne ka lähemalt. Ilmselt väga ekstreemses kohas ei tahaks inimesega, keda ei tunne küllaldaselt, hätta jääda. Seega kuskil kodulähedal metsas ehk võiks ju matkata või siis koos suurema seltskonnaga, kus on ka läbiproovitud sõpru.
M.Võrklaevaga oleksin veel neli aastat tagasi julgenud minna igasugusele matkale. Kui ta valda tööle sai võetud, oli tegemist selgelt usaldusväärse inimesega. Täna ei saa ma selles enam nii kindel olla, sest temaga ühes seltskonnas on neid, keda mina isiklikult kindlasti usaldada ei saa. Aga ilmselt söandaksin ka temaga koos matkata mitte väga ekstreemsetes tingimustes.

Mart Võrklaev, Reformierakond:
Matka teeb lisaks ilusale loodusele huvitavaks ja meeldejäävaks ka inimene, kellega koos teekond ette võetakse. Tore matkakaaslane on põnevate ideede ja hea huumorimeelega, väärtustab meeskonnatööd ja on valmis kiirelt ja konstruktiivselt tegutsema ootamatult tekkinud olukordades. Hea matkakaaslane ei vingu ega virise ja samasuguseid iseloomuomadusi hindan ka vastaskandidaatides.

Indrek Uuemaa, Keskerakond:
Ma ei ole eriline matkaja, aga olen kõikidega võimeline koos matkama. Priit ja Mart on olnud minu õpilased ja Raivolt olen saanud hea elukooli tema all töötades.

Üksikkandidaat Heinar Kannimäe:
Hr. Raivo Uukkiviga. Meelekindel inimene ja vähemusi arvestav.