Objekti sümboolsel avamisel osalenud Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu leidis, et tegemist on nii jalakäijatele kui sõidukijuhtidele hea lahendusega, mis õnnestus tänu linnaplaneerijate, arendaja ja linnaosa heale koostööle.

Tee-ehitaja esindaja Veiko Veskimäe sõnul on tulemust meeldiv vaadata. „Kuna tegemist on ühe tihedama liiklusega lõiguga Eesti Vabariigis, siis oli ehitustöid teostada keeruline. Linna ja linnaosa kaastoel õnnestus asi siiski hästi ning tore tulemus on silmaga näha," lisas ta.