Mis oleks võinud olla

Alternatiivajaloolised stsenaariumid (mis oleks võinud olla, kui...) ei ole viljatud fantaasiad. Neist on õppida ka poliitikutel.

Madisepäeva lahingus olid eestlased arvatavalt küllaltki lähedal võidule. Võidu oleks võinud tuua näiteks veidi oskamatum juhtimine vastaspoolel või isegi see, kui Kaupot ei oleks tapetud - järsku andnuks ta oma peksasaanud alamatele käsu poolt vahetada? 

Just niisugune asi juhtus 43 aastat hiljem Durbe lahingus Kuramaal Liepāja lähedal, kus koos sakslastega Leedu vastu võitlema sunnitud liivlased ja saarlased läksid vastaspoolele üle. Durbe võit oli Leedule eluliselt vajalik. Järgnes poolteist sajandit kestnud heitlus, mille kestel Saksa ordu saatis Leedu vastu järjest uusi vägesid, sellal kui Leedu suurvürstiriik kasvas Kuldhordi võimu alt vabanenud Vene alade hõivamise järel Euroopa pindalalt suurimaks riigiks. 

XIV sajandi lõpupoole olid sakslased vallutanud Leedu läänealad vaid mõnekümne kilomeetri kauguseni Vilniusest. Kuid rohkemaks jõudu ei jätkunud - Poola-Leedu ühendväed hävitasid tema sõjalise jõu 1410. aastal grandioosses Žalgirise (ka Tannenbergi ehk Grünwaldi) lahingus. Vaid mõnikümmend aastat varem ristiusu vastu võtnud Leedu sattus järgnenud sajanditel järjest enam Poola võimu alla. Poola riigi allakäik omakorda viis Vene impeeriumi koosseisu. 

Madisepäeva lahingu võit tähendanuks praeguse Mandri-Eesti ühendamist vägede üldjuhi Lembitu võimu alla. Oluline on ka, et  venelased järgmise paari sajandi jooksul endast enam ohtu ei oleks kujutanud, sest samal ajal vallutasid mongolid suurema osa vürstiriikidest. 

Ärgem ilustagem olnut

Tõenäoline arengutee maarahva riigi jaoks olnuks sattumine toonase Taani-Rootsi suurriigi mõju alla. 

Eestvedajad võinuks olla "mandririigist" teatava sõltumatuse säilitanud saarlased. Seega, võib-olla polekski see stsenaarium alates XVI-XVII sajandist enam olnud väga palju erinev tegelikust. 

Ka ülilaastav Liivi sõda võinuks siis ära jääda.

Siit mõtteiva: ärgem ilustagem ega absolutiseerigem seda, mis minevikus toimus. Aga vähemalt on eestlased puhtad teiste rahvaste hävitamise ja orjastamise taagast viimase 800 aasta jooksul - väärtus, mida saavad omaks pidada väga vähesed Euroopa rahvad.