Energiline ja teotahet täis Ülle Siska nentis, et tunneb erilist heameelt mitmes koostööprojektis osalemise üle. Ta on eestvedanud Jüri Gümnaasiumi õpilastele suunatud ühisprojekti „Nägemispuudega inimeste toimetulek ühiskonnas". Samuti on Siska kaasalöönud uue euronõuetele vastava raamatukoguhoidja kutsestandardi väljatöötamise töörühmas, mis kinnitati Kultuuri Kutsenõukogu poolt selle aasta märtsis. Harjumaa Aasta Maaraamatukoguhoidja 2013 nominent on ERÜ maakogude sektsiooni liige, osaleb „Soovitusi kooli- ja rahvaraamatukogu tegevuse ühendamiseks" väljatöötamises ning on mitmeid raamatukogusid sellel teemal nõustanud.