Trassikoridoride kaardi, Rail Balticu asukohavaliku maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmiga on võimalik tutvuda portaalis www.railbaltic.info .