- tunnustada positiivseid meeseeskujusid; mitte ainult filmistaare ja sportlasi, vaid tavalisi mehi, kes elavad ausalt ja eeskujulikult;

- tunnustada meeste panust ühiskonda, abiellu, pereellu, laste kasvatamisesse ja keskkonda;

- keskenduda meeste sotsiaalse, emotsionaalse, füüsilise ja hinge tervisele ja heaolule;

- viidata meeste diskrimineerimisele seadustes, sotsiaalkäitumises ja –ootustes;

- parandada sugudevahelisi suhteid ja edendada soolist võrdõiguslikkust;

- luua turvalisem, parem maailm, kus inimestel oleks hea üles kasvada.

Rahvusvaheline meestepäev edendab ka võrdõiguslikkust, proovib muuta mehi vastutustundlikumaks ja tuua välja meeste positiivseid rolle ühiskonnas.