Et seda lihtsam mõõta oleks, kulutati ligi 300 000 eurot ja paigaldati möödunud kahe aasta jooksul mitmetes maakondades tee muldkehasse andurid, mis mõõdavad temperatuuri tee muldkehas tee püsivuse uurimiseks.

Saadud andmed võimaldavad nüüd pidevalt ja operatiivselt hinnata tee kandevõimet külmunud pinnase omaduste kaudu ning nende andmete põhjal on võimalik tähistada suurema kandevõimega erivedusid võimaldavad teed Eesti kaardil.

Teavet töötlemata ümarpuidu eriveomarsruutide kohta talveperioodil avaldab maanteeamet oma interneti kodulehel portaalis "Tark Tee".