Tänasel koosolekul kooskõlastati ka Nõmme linnaosa vanema kandidatuur. Tiit Teriku kandidatuuri poolt hääletas 9 halduskogu liiget, ülejäänud halduskogu liikmed jäid erapooletuks.

Nõmme halduskogu on 19-liikmeline.