Täna tagasi vaadates võib öelda, et kõige olulisem, mis Maire juhiaega jäi, oli lasteaiarühmade ja põhikooli ühendamine ning ühise meeskonna loomine ja kohandamine vastavalt muutustele. See oli suur töö ja täna saab öelda, et meil on suur ja hästi toimiv kollektiiv. Meie lasteaiarühmad ja põhikool on pidevas arengus, meil on toredaid ettevõtmisi ja häid praktikaid, mida jagada. Suur tänu meie senisele direktorile Maire Rohule tehtu eest!

Meie tegemistes on suureks abiks ja toeks olnud meie laste vanemad, vilistlased, kogukond ja valla ettevõtted. Muumi rühma uue liivakasti ehitamisel ulatasid abikäe Kaivi Trans OÜ juhataja Kaido Vilu, isad Tõnis Rannamäe, Mehis Hints, Kaido Pregel, Sten Soomaa ja Margus Seervald. Muumi rühma mänguväljaku uuendamisel ja täiendamisel olid abiks MTÜ Purculi, Maie Pregel, Nana Pregel, Pilvi Pregel, Ester Luik ja Õie Varik. Muumi rühma varjualuse ehitamiseks annetas puidumaterjali Arvo Treimaa.

Lepatriinu ja Jõmmu rühmale tõi materjale meisterdamiseks Raido Rahkema ja mänguasju kinkis Agnes Uustallo. Kooli ja lasteaia lastevanemate listi aitas üles seada Karl Bogdanov. Meie kooli saali tõi kauni jõulukuuse Ago Leht. Pisematel ja suurematel remondi- ja meisterdustöödel on abi ja toetust pakkunud OÜ Tammis ja Eino Kose ning OÜ Ago Auto.

Uue pingi varjualusesse ehitas Rainer Voomets. Meie õpilaste spordivõistlustel osalemisel on abiks olnud Margit Düüna, Margo Aedla, Jaana Aedla ja Kadri Viira. OÜ Violante Mööbel ja Reili Rahkema kinkisid meile uued diivanid.

Töövarjupäeval pakkusid 9. klassi õpilastele võimalust oma tööd jälgida mitmed meie valla ettevõtted. Õpilastele rääkisid oma tööst vilistlased Karin Isak ja Kaupo Arro.

Suur, suur tänu teile hoolimise, toetuse ja abi eest! Suur tänu kõigile, kes oma südame, mõtte ja teoga meie laste mängu- ja õppimisvõimaluste paremaks muutmise eest on seisnud! Kaunist jõuluaega ja rõõmurohket uut aastat!