Arvestades ebakindlust selle osas, kuidas glüfosaat inimestesse satub ja vajadust vähendada glüfosaadiga kokkupuudet, nõuavad Maa Sõbrad:

- ELi ja liikmesriikide valitsused peavad viivitamatult alustama seireprogrammiga, kus määratakse glüfosaadi sisaldus toidus ja söödas, sh imporditud söödas nagu GM soja. Samuti tuleb glüfosaadi ja selle laguprodukti AMPA tase määrata keskkonnas, sh veeökosüsteemides ja mullas. Need seireprogrammid peavad olema laiahaardelised ja tulemused peavad avalikkusele olema viivitusteta kättesaadavad.

- Riikide valitsused peavad sisse viima programmi glüfosaadi kasutamise vähendamiseks ning glüfosaadi kasutamine vahetult enne saagikoristust tuleb keelata. Glüfosaadi muu kasutamine tuleb hinnata 2015. aastaks, olemasolevad maksimaalsed jääkide piirnormid tuleb üle vaadata ja neid ei tohi suurendada.

- ELis ei tohi lubada GM glüfosaadiresistentsete kultuuride kasvatamist.

- Kõik toidutöötlejad ja edasimüüjad peavad minimeerima tarbijate kokkupuudet glüfosaadijääkidega, määratledes glüfosaadivabad tooted. Tuleks laiendada töötlejate ja edasimüüjate pestitsiidiseireprogramme ning glüfosaat peaks olema pideval testimisel.

Kuidas glüfosaadid mõjuvad elurikkusele, mullale, veele, kahepaiksetele, vee- ja mereorganismidele, sellega saad põhjalikult tutvuda portaalis Bioneer.ee.