"Juhul kui valla territooriumilt üle minek osutub vältimatuks, siis kaasnevate mõjude seisukohalt on Kiili valla jaoks eelistatuim variant 10E, mis kulgeb planeeritud sihtkohtade vahel ka kõige otsemat teed pidi," märkis Kiili vallavolikogu esimees Mihkel Rebane.

Variant 10E on üks kolmest trassivariandist, mis läbib nii Kiili valda kui ka loodavat Nabala looduskaitseala.