Suurim lähema aja objekt on Varbla rahvamaja renoveerimise teine etapp, milleks on küttesüsteemi ja külmavee-torustiku renoveerimine. Kogu hoone küttesüsteem ja torustik on üle kolme-kümne aasta vana ja seega täiesti amorti-seerunud. Hange on välja kuulutatud ning maksumuseks võib kujuneda ligi 60 000 eurot. Loodame projektile ka Regionaal-sete investeeringute programmist toetust saada. Teine suurem investeering, mis kevadel teoks saab, on Varbla keskuse ja Saulepi külaplatsi ning bussipeatuse vahelise ala tänavavalgustused.

Varbla uue bussiootepaviljoni ehitami-sega seoses on käsil parima välimusega variandi väljaselgitamine. Enim levinud palkseintega ehitis keskuse muude hoone-tega ilmselt kokku ei sobi. Samuti on ka olemasoleva putka osas ette heidetud akende puudumist. Vallavalitsus kogub hetkel paremaid näiteid erinevatest lahendustest, et siis koos vallarahvaga parim lahendus välja valida. Arutelu käib ka väiksemate bussiootepaviljonide paigaldamise üle enam kasutatavatesse bussipeatustesse. Käesoleval aastal mahuks neid sõltuvalt maksumusest eelarvesse kuni kolm.

Palju erinevaid arvamusi on tekitanud Varbla rahvapargi projekt. Tänase seisuga puudub vallakeskuses avalik haljasala, kus oleks võimalik läbi viia suuremaid üritusi, jalutada või ka tervisespordiga tegeleda. Jaanituld, laata, vabaõhukontserte ja muid suveüritusi polegi kuskil korraldada. Kindlasti mäletavad paljud toredaid üritusi Varbla mõisapargis. Kahjuks ei ole see looduskaitsealune park tänapäevaste ürituste korraldamiseks sobiv. Pargi arendamise teevad keeruliseks pargi kaitsest tulenevad piirangud ja ka fakt, et maa kuulub RMK-le. Samas kuulub staadioni kõrval olev üsna viljaka mullaga maa vallale, mis loob head eeldused pargi rajamiseks. Muidugi kulub veel vähemalt viis aastat enne, kui istutatavad puud hakkavad ilmet võtma ja täna üsna lagedast põllust saab park.

Siiski saab rajatava lava, varjualuse, tantsuplatsi ning haljastatud ala võtta kasutusele tunduvalt varem. Lisaks võimalusele korraldada erinevaid üritusi kujuneb uuest pargist tänu erinevatele puu- ja põõsaliikidele vaatamisväärsus loodushuvilistele ning loodusõpetuse ja keskkonnahariduse andmise koht koolidele. Nagu nimigi vihjab on Varbla rahvapargi rajamisel mõte kaasata kõiki vabatahtlikke erinevate tööde teostamisel. Puude soetamisel ning ka muude kulutuste juures püüame võimalikult palju kasutada sponsorite abi. Eriti tähtsaks pean võimalust igal valla kodanikul istutada vastavalt haljastusprojektile oma puu, mille inimene saab ise valida vastavalt maitsele ja hinnale. Puud tähistatakse liigi ning konkreetse istiku annetaja nimega. Soovi korral saab iga annetaja ka istutatud puude hooldamises kaasa lüüa. Nii tekibki vallarahva poolt soetatud ja istutatud puudest rahvapark. Kui vaadata veidi kaugemale meie minevikku, siis leiab sealt näiteid, kus valla elanike toel on ehitatud isegi koolimaju. Olgu see park siis heaks näiteks meie kõigi soovist midagi ühiselt korda saata. Midagi, mille üle saavad ka järeltulevad põlved uhkust tunda.

Siinkohal vabandan, kui see pargijutt liiga pikaks läks, aga see on teema mida pean oluliseks. Lähikuudel valmib pargi eskiisprojekt ja kõik ettepanekud on teretulnud. Usun, et Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva saame tähistada juba ilmet võtvas, meie endi poolt rajatud pargis.

Lõpuks saab teoks ka pikale veninud munitsipaalteedele viitade paigaldamine. Kuna vald Leader programmist selleks toetust ei saanud ja uus rahastamisperiood ei ole veel niipea avatud, siis oleme otsustanud investeerida viitade paigaldamisse valla omavahendeid.

Väiksematest investeeringutest on kavas veel ka Varbla kalmistu kabeli katuse remont ja mitmed remonditööd seoses külaseltside kasutuses olevate hoonetega. Varbla valla arengukavas on kirjas veel mitmeid investeeringuid, kuid nende teostamine sõltub EL uue rahastamisperioodi meetmete avanemisest, milleni käesoleval aastal ilmselt ei jõuta.

Hobuseaasta üks märgusõnadest on ka suhtlemine. Nii nagu eelpool kirjutatust välja võite lugeda, soovib vallavalitsus võimalikult palju arvestada valla elanike arvamusega. Loodan, et ka volikogu hakkab tööle ühtse meeskonnana ja saadakse üle vajadusest välja selgitada „kes keda" ning peamiseks volikogu töö sisuks saab olema Varba valla areng ja siinsete elanike heaolu. Nagu ka varem välja öeldud püüame ka valla kodulehe paremaks muuta ning taastada külalisteraamatu.

Soovin kõigile alanud aastaks edu, tugevat tervist ja õigeid otsuseid.