Pärnu Hansagümnaasiumi direktori Silja Kikerpilli sõnul on õpilaste huvi ja ootus tervishoiualase õppe vastu väga suur, mitmed õpilased on gümnaasiumi valiku tegemisel lähtunud just võimalusest õppida tervishoiu suunal.

Koostöölepingu allkirjastavad Tallinna Tervishoiu Kõrgkool rektor Ülle Ernits ning Pärnu Hansagümnaasiumi direktor Silja Kikerpill pidulikul tseremoonial täna Pärnu Hansagümnaasiumis (Kooli 13) kell 11.00.

Ka teiste gümnaasiumite huvi tervishoiualaste valikkursuste vastu on viimasel ajal väga suur. Jaanuaris sõlmis Tallinna Tervishoiu Kõrgkool analoogse lepingu Ahtme Gümnaasiumiga ning uuest õppeaastast plaanitakse koostöö alustamist ka Tallinna gümnaasiumitega.