Koosolekul vastu võetud ühisdeklaratsioonis rõhutati, et üks peamisi eesmärke, mille eest tahetakse koos seista, on maapiirkondade elujõulisuse taastamine. Koosolnud ei usu, et praegu regionaalministri büroos ettevalmistatav haldusreformikava oleks piisav seatud eesmärgi saavutamiseks. Sellest olulisemaks peetakse kõiki ministeeriume ühendava ja piirkondade spetsiifilist arengupotentsiaali arvestava regionaalarengu visiooni väljatöötamist ja selle elluviimise tegevuskava koostamist.

Loe pikemalt 19. veebruari Raplamaa Sõnumitest