Keskmist tuleb harva ette

Kuu keskmine temperatuur on aritmeetiline keskmine kõigist kuu jooksul mõõdetud temperatuuridest – ilmateenistuse automaatjaamad mõõdavad tunnikeskmisi, mis liidetakse kokku ja jagatakse tundide arvuga.