Resistentsus on kiire tekkima, kui sama toimemehhanismiga taimekaitsevahendeid kasutatakse korduvalt mitmel aastal samal põllul.

Glüfosaati tuntakse kõige enam nime all Roundup. Eestis on taimekaitsevahendite registris hetkel 32 eri nimega glüfosaati sisaldavat toodet.