„Koolid üksi ei mõtle välja, mida läheks töömaailmal vaja. Selleks ongi erialaliidud, kes korjavad sektori soovid kokku ja formuleerivad need haridusvaldkonnale,“ lisas Aasamets.

Kui koolide ülesanne on kutseõppe andmine, siis EMPLi roll kutse andjana on eelkõige töökogemustega inimeste kutse tunnustamine. Kutseeksam on vajalik nii koolilõpetaja kui kogemusega töötaja tööks valmisoleku ja kompetentside hindamiseks.

EMPLi koostööpartner, Luua Metsanduskooli direktor Haana Zuba-Reinsalu märgib, et muutused haridusvaldkonnas toimuvad nii valitsuse, institutsionaalsel kui ka üksikisiku tasandil. „Koolide tegevuse üheks eesmärgiks on sektori konkurentsivõime suurendamine läbi inimeste oskuste tõstmise, mis omakorda parandab töömaailma töökvaliteeti. Koolina usume, et üha enam saab oluliseks elukestev õpe ning parim variant selleks on töökohal õppimine. Erialase hariduse omandamine  võiks tulevikus veelgi rohkem olla seotud töökoha vajaduste ning inimeste soovidega.“

EMPL korraldab märtsikuus raietöölise 3. taseme kutseeksami. Eestis on praeguseks väljastatud 678 „Raietööline I“ kutsetunnistust, neist 214 viimasel, ehk 2013. aastal. Kokku on metsas raietöölisi hinnanguliselt 900.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid