Nõrglubjaallikad on kaitstavate elupaikade nimekirjas lausa tärniga tähistatud ja erikohtlemise alla võetud, kuna väiksemadki muudatused vee mahus, temperatuuris või keemilises koostises võivad lubja tekke peatada ja nõrglubjaallika hävitada.

Eesti Loodushoiu Keskus on LIFE+ euroraha ja KIKi toel käivitanud allikate kaitsmise projekti, kus käsile võetakse Viidumäe ja Prästviki järve nõrglubjaallikad. Parandatakse allikate looduslikke tingimusi, uuendatakse nende juurde viivaid, luuakse allikate edaspidise kaitse ja seiramise juhendid.