Läti ja Eesti vastastikustes huvides on seni olnud ärikontaktide arendamine ja investeeringud. Selleks, et vältida Eesti ettevõtluskeskkonnast vale ettekujutluse tekkimist, soovib Läti saatkond kuulata ära Põltsamaa linna argumendid olukorrast, millesse OÜ Loveko on sattunud.“

Ajaleht Vooremaa kirjutas, et Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) rahastas möödunud aastal Põltsamaale kalapääsla rajamist ning paisu renoveerimist 1,6 miljoni euroga, Põltsamaa linna osa projekti rahastamisel oli suurusjärgus 7000 eurot. Praktiliselt 100 protsendi ulatuses toetati projekti tingimusel, et renoveeritavat paisu ei kasutata viie aasta jooksul projekti valmimisest ärilistel eesmärkidel, sealhulgas elektri tootmiseks.

2013. a juunis-juulis väljastas Põltsamaa linnavalitsus Lovekole ehitusloa hüdroelektrijaama hoone rekonstrueerimiseks ning Põltsamaa paisu osade (veehaarde- ja äravoolukanalite) rekonstrueerimiseks ning augustis algasid ka renoveerimistööd.

KIK on juba teatanud Lovekole, et hüdroenergia tootmisega taasalustamine võib olla vastuolus kehtivate määruste ja seadustega. KIK-i seisukohale viidates keeldus Põltsamaa linn möödunud aasta detsembris igasugusest koostööst Lovekoga seoses linnale kuuluva paisu kasutamisega hüdroenergia tootmiseks.