Tulenevalt Tallinna linna heakorra eeskirjast, on haljasala ja murukamara rikkumine keelatud ning selle teo eest on ette nähtud rahaline karistus. Koostöös mupo inspektoritega on plaanis heakorrakuu raames haljasaladel parkimine suurema tähelepanu alla võtta. Olukorra kontrollimiseks ja rikkumiste tuvastamiseks korraldatakse mitu kontrollreidi.

Korteriühistud saavad «Hoovid korda» projekti raames taotleda parkimiskohtade rajamiseks toetust. Täpsem informatsioon on kättesaadav Tallinna veebilehelt.