Ligi 23 miljonit eurototeusi on läinud ka looduskaitse investeeringuteks, et säiliks Eesti ainulaadne ja rikkalik looduskekkond. Selleks on taastatud ja säilitatud ohus olevaid taime- ja linnuliikide elupaiku ja piiratud võõrliikide levikut. Loodusliku mitmekesisuse nautimiseks on rajatud ka hulgaliselt matkaradu.

Näiteks on taastanud Viru raba jääksoo Lahemaa rahvuspargis, kus rajati Viru raba turbatootmisega rikutud osa veetaseme tõstmiseks 26 tõkketammi. Nii aidati kaasa loodusliku veerežiimi ja raba elupaikade taastumisele.

Ligi 11 miljonit eurot on investeeritud taastuvenergia tootmiseks, elektri ja soojuse koostootmisjaamadesse ja soojakadude likvideerimiseks. Selle tulemusel hoiame iga aasta juba soojakadude pealt kokku Tapa suuruse linna energiatarbimise.

Inimeste keskkonnateadlikuse kasvu on investeeritud ligi 26 miljonit eurot. Täiesti uudne ja põnev keskonnaharidus rikastab kõikide Eesti õpilaste koolipragrammi ning on ka täiskasvanud huvilistele kättesaadav.

Kümne aasta jooksul oleme sulgenud ja korrastanud 44 nõuetele mittevastavat tavajäätmeprügilat ning nüüdseks ei reosta need enam põlengutega õhku ning ka põhja- ja pinnavett. Samuti investeeriti 28 miljonit eurot jäätmetekke vähendamisesse ja jäätmete taaskasutusse, et vähendada prügi ladestamist.

Suured investeeringud on läinud ka Ida-Virumaale, kus suleti ja korrastati Kohtla-Järve ja Kiviõli poolkoksiprügilad, mis elanike õhke ja põhjavett aastakümneid reostasid. Projektide kogumaksumuseks oli 45,7 miljonit eurot.