"Mis puudutab praegust juhtumit, siis kirjelduse järgi on tegu pigem taunimisväärse hoolimatusega kui tahtliku teoga," ütles Lunev.

"Liikluses tuleb olla ettevaatlik, sest hoolimatu sõidustiili või liigse kiiruse tõttu võivad peale loomade ja lindude ka inimesed ohtu sattuda."

Lunevi sõnul puudub keskkonnainspektsioonil praegu menetluse alustamiseks seaduslik alus.